Tangram Team Talk

Jullie team zoekt met deze Tangram Team Talk (in groepjes) via geheime gegevens en de GPS onderdelen van een Grote Tangram die verspreid over het terrein zijn verstopt. Als deze zijn verzameld communiceert 1 teamlid via de portofoon vanaf het beginpunt welke tangram vorm gelegd moet worden.

 

Hoe gaat men te werk? Zijn de voorbereiding effectief? Hoe verloopt de taakverdeling? Hoe gaat de zoektocht? Komt de vorm tot stand? Welk groepje werkt het meest efficiënt? Wat zegt dit over de communicatie binnen het team?

Bijzonderheden;

Startend vanaf Strand Zomer

-Duur; 2  uur

-Inclusief benodigde materialen, teambegeleiding

-Veel ruimte in natuurlijke omgeving

 

Kosten;

€ 22,50 pp Bij 20 personen

€ 27,50- pp bij 10 personen

Bijkomende kosten voor catering in overleg.

 

Ken je de Nieuwkoopse Plassen?

Volgens een legende werd Nieuwkoop in het begin van de twaalfde eeuw gesticht door een groep zigeuners, die vanwege een gebroken wagenwiel niet verder konden reizen en besloten zich op deze plaats te vestigen.  Het gebroken rad komt terug in het gemeentewapen, maar in werkelijkheid is het dorp Nieuwkoop ontstaan als een gemeenschap van veenontginners, die de moerasachtige woestenij hier hebben omgevormd tot weiland en akkers.

De inwoners van Nieuwkoop leefden vooral van de landbouw en veeteelt. Vanaf de zestiende eeuw werd het turfsteken echter de belangrijkste bron van inkomsten. Doordat veengronden massaal werden afgegraven ontstonden er grote en diepe plassen, beter bekend als de Nieuwkoopse plassen. Dit veroorzaakte veel wateroverlast. In de zeventiende eeuw werd de waterhuishouding in het gebied sterk verbeterd door de bouw van molens en sluizen en aan het aan het einde van de achttiende eeuw werd besloten tot de droogmaking van een gedeelte van de plassen. De resterende plassen vormen inmiddels een belangrijk en prachtig recreatiegebied met vele bijzondere dieren en planten. In de twintigste eeuw breidde Nieuwkoop zich sterk uit. Sinds 1950 verdrievoudigde het aantal inwoners van de gemeente bijna. Er wonen nu in de hele gemeente Nieuwkoop (met 13 kernen) 27.435 inwoners. In het dorp Nieuwkoop zelf wonen bijna 9000 mensen

In natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen