GPS Escape Tour

Escape op de Plas!

Breek je vrij! Laat je uitdagen om de versleutelde gegevens te ontraadselen. Geheime codes lokken je het gebied in om door jullie ontcijferd te worden.

Alleen door samenwerking kun je met een bijzondere strategie de  gecombineerde hints verwerken. Met welk inzicht onthul je de oplossing? Krijg je de sloten geopend?

Welke cijfercombinaties helpen je verder? Hef de blokkades op om je einddoel te bereiken. Ieder heeft een taak aan boord. Geniet door met behulp van GPS en fluistersloep het prachtige gebied de Nieuwkoopse Plassen te doorgronden. Teambuilding in alle facetten. Bij Slecht weer is er een mooi alternatief om achter de hand te hebben; Een spectaculaire GPS Escape Tour per eigen auto door Het Groene Hart. (4 á 5 personen per eigen auto).

Kijk hier voor een prijsindicatie: Prijzen

 

Ken je de Nieuwkoopse Plassen?

Volgens een legende werd Nieuwkoop in het begin van de twaalfde eeuw gesticht door een groep zigeuners, die vanwege een gebroken wagenwiel niet verder konden reizen en besloten zich op deze plaats te vestigen.  Het gebroken rad komt terug in het gemeentewapen, maar in werkelijkheid is het dorp Nieuwkoop ontstaan als een gemeenschap van veenontginners, die de moerasachtige woestenij hier hebben omgevormd tot weiland en akkers.

De inwoners van Nieuwkoop leefden vooral van de landbouw en veeteelt. Vanaf de zestiende eeuw werd het turfsteken echter de belangrijkste bron van inkomsten. Doordat veengronden massaal werden afgegraven ontstonden er grote en diepe plassen, beter bekend als de Nieuwkoopse plassen. Dit veroorzaakte veel wateroverlast. In de zeventiende eeuw werd de waterhuishouding in het gebied sterk verbeterd door de bouw van molens en sluizen en aan het aan het einde van de achttiende eeuw werd besloten tot de droogmaking van een gedeelte van de plassen. De resterende plassen vormen inmiddels een belangrijk en prachtig recreatiegebied met vele bijzondere dieren en planten. In de twintigste eeuw breidde Nieuwkoop zich sterk uit. Sinds 1950 verdrievoudigde het aantal inwoners van de gemeente bijna. Er wonen nu in de hele gemeente Nieuwkoop (met 13 kernen) 27.435 inwoners. In het dorp Nieuwkoop zelf wonen bijna 9000 mensen

In natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen